Revalidatie

Revalidatietraining en de trainingen van Paard & Ontwikkeling in het algemeen hebben als doel om een paard fysiek en mentaal optimaal in balans te krijgen, zodat deze in staat is vol vertrouwen het gevraagde op de juiste manier (volgens de anatomie en biomechanica van het paard) uit te voeren.

Scheve paard syndroom

Veel vage kreupelheden, symptomen van ongemak of pijn vinden hun oorsprong in de wervelkolom. Het is van groot belang dat iedereen die werkt met paarden, recreatief of sportief, zich bewust is of datgene wat gevraagd wordt van het paard, lichamelijk wel mogelijk is. Paarden zijn meesters in compenseren en laten pijn niet snel zien, omdat het prooi- en vluchtdieren zijn. Daar komt bij dat paarden, net als mensen, in meer of mindere mate scheef zijn met een duidelijke voorkeur voor links- of rechts gebogenheid en meer gewicht op het linker- of rechterbeen plaatsen. In de natuur is dit geen probleem maar wij willen rijden en nemen plaats op het zwakste gedeelte van de wervelkolom, de rug, waardoor de lichamelijke gevolgen van deze scheefheid wordt versterkt en het paard door compensatie de spieren overmatig aanspant. Uiteindelijk zal het paard verkrampen/verzuren met spier- en bindweefselproblemen, peesklachten en blokkades in de wervelkolom door de verhoogde tonus van de fascia als gevolg. Een paard kan bereden worden mits het daar goed op voorbereid, dus getraind wordt binnen de fysieke mogelijkheden. Gebeurt dit niet op een correcte manier, of zonder in acht neming van de fysieke beperkingen, dan ontstaan er problemen die vaak pas in een te laat stadium worden opgemerkt. De weg naar herstel kan dan lang duren en is soms zelfs niet meer mogelijk. Hieronder enkele voorbeelden waaraan je kunt opmaken of jouw paard in de ‘gevarenzone’ zit:

 • rij- en/of trainingstechnische problemen (bijvoorbeeld: rennen, bokken, stijgeren, staken, moeilijk buigen naar één kant, ongelijke teugeldruk, moeite met optillen achterbeen(nen), licht verhoogde spierenzymen, holle rug, arm bespierd, schudden met hoofd, ene heup lager dan de ander, stijf lopen en opstarten, koehakkig staan, lijkt overbouwd en vele andere problemen die passen in het ‘scheve paard syndroom’)
 • gedrags- en/of hormonale veranderingen
 • problemen met de spijsvertering
 • ongelijke hoeven

Blessures zoals kissing spines, peesblessures, artrose, hoefkatrolontsteking, klachten in de nek of laag in de hals en klachten in de SI-gewrichten zijn enkele blessures die kunnen ontstaan door trainen met een scheef paard. Blokkadevrij en correct trainen volgens de anatomie en biomechanica van het paard is dus essentieel om je paard gezond en (sport) fit te houden!

 

Revalidatietraject

Voorafgaand aan het opstellen van een revalidatieplan is het noodzakelijk dat er een uitgebreid beweging- en klinisch onderzoek gedaan is/wordt door een erkend paardenarts om het hele paard in beeld te krijgen. Ook zal er tijdens zo’n onderzoek aandacht zijn voor de algemene conditie, huid en hoeven. Tekenen van stress, pijn of vermoeidheid kunnen aanleiding zijn tot nader onderzoek, denk aan bijvoorbeeld bloedonderzoek of een voedingsadvies. Ook kan de dierenarts doorverwijzen voor eventueel aanvullend onderzoek met behulp van beeldvormende diagnostiek zoals bijvoorbeeld:

 • thermografie
 • echo
 • röntgen

N.B: De dierenartsen waar Paard & Ontwikkeling voornamelijk mee werkt zijn bekend met het ‘scheve paard syndroom’ (crooked horse syndrom) en kijken verder dan alleen het kreupele been of de pijnlijke rug. Twijfel je, of heb je hier vragen over, neem gerust contact op!

Nadat alle resultaten van het onderzoek verzameld en besproken zijn kan er een behandel- en revalidatieplan opgesteld worden. Paard & Ontwikkeling werkt nauw samen met zeer betrokken en bekwame specialisten die beschikken over diverse behandelmethoden welke gedurende het revalidatietraject ingezet kunnen worden. De behandelmethoden, of combinaties daarvan, kunnen bestaan uit:

 • osteopathie
 • chiropractie of manuele therapie
 • fysiotherapie
 • cranio sacraal therapie
 • acupressuur/acupunctuur
 • lymfe drainage (MLD)
 • laser therapie
 • dry needling/medical taping
 • homeopathie en kruiden
 • voedingsadvies
 • tandarts
 • zadelmaker

Voor ieder paard is een correcte hoef- beenbalans van zeer groot belang en van grote invloed op het herstel, de training en de gezondheid in het algemeen. Paard & Ontwikkeling besteedt ook hier veel aandacht aan gedurende de training en heeft goede connecties met anatomisch bekappers en eventueel orthopedisch specialisten. Wanneer het paard behandeld, hersteld en trainbaar bevonden is, kan begonnen worden met de revalidatietraining. De opbouw van een revalidatietraject is onder te verdelen in een aantal fases, te weten:

 • scholing fase
 • stabilisatie fase
 • mobilisatie fase
 • sportspecifieke training of trainen met een bepaald doel

Uw paard kan eventueel voor kortere of langere periode bij Paard&Ontwikkeling in training gezet worden, bijvoorbeeld tijdens zwangerschap, ziekte, vakantie of om een specifiek probleem op te lossen. Bij revalidatie kunnen wij te alle tijde terugvallen op een uitgebreid netwerk, waarin diverse specialisten zijn aangesloten met wie wij een nauwe samenwerking onderhouden. Tijdens training en revalidatietraining is het belangrijk dat de belasting en belastbaarheid nauwkeurig gemonitord blijven worden. De trainer is hierin het eerste en belangrijkste aanspreekpunt aangezien deze het paard veelal dagelijks of wekelijks ziet. De behandelaar, dierenarts, hoefspecialist en andere aanvullende therapieën zullen hier ook een belangrijke rol in vervullen, zodat terugval tot een minimum beperkt wordt. Samen met de eigenaar/verzorger/ruiter zal zodoende het trainings- of revalidatietraject regelmatig besproken en/of aangepast kunnen worden.

Neem contact op voor de specifieke voorwaarden en of er een plek beschikbaar is.