Training

Fysieke en mentale training van sportpaarden op basis van de klassieke rijkunst, diverse trainingstechnieken, gedragsleer en natural horsemanship. Ondersteund door wetenschappelijk onderbouwde leertheorie, veterinaire kennis en volledig gebaseerd op de fysiologie, anatomie en biomechanica.

Paard&Ontwikkeling revalideert en traint paarden en coacht hun eigenaren om vanuit respect en verbinding met zichzelf, het paard en de omgeving om te gaan. Veiligheid, respect, vertrouwen, welzijn en duurzaamheid staan hierbij voorop.

Training van paarden is maatwerk, het zijn levende wezens en geen projecten. Er is van tevoren niet te voorspellen hoe lang een traject gaat duren of hoe het verloopt, daar kan slechts een inschatting van worden gemaakt.

 

De (revalidatie)trainingen/lessen bestaan uit:

  • Theorie (leer inzicht en volledig begrip krijgen van de anatomie, fysiologie en biomechanica van het sportpaard)
  • Werken aan de hand of grondwerk
  • Longeren aan de enkele – of dubbele longeerlijn(en)
  • Werken aan de lange teugel
  • Dressuurtraining onder zadel
  • Sportspecifieke training

Veiligheid, respect, vertrouwen, welzijn en duurzaamheid van mens en paard staan, zoals eerder gezegd, altijd voorop en er zal dus te allen tijde goed gekeken en geluisterd worden naar wat, op dat moment, wel of niet kan voor mens of paard. Daarbij worden de mogelijkheden of onmogelijkheden van het paard altijd voorop gesteld. Alles gebeurt in goed overleg met jou als eigenaar.

Paard&Ontwikkeling is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor het wel of niet slagen van het traject, eventuele ziekte, ongeval of terugval tijdens het traject. Alle adviezen worden ‘naar beste kunnen’ en ‘naar eer en geweten’ gegeven. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van de adviezen en het resultaat daarvan.